Par SIA “Baloži & Ko”, kūdras ieguve.

SIA “Baloži & Ko” savu darbību ir uzsākusi 2006. gadā. 620 ha lielajā Ozolu kūdras purvā tiek iegūta frēzkūdra un grieztā sūnu kūdra. Katru gadu vidēji tiek iegūts ap 100 000 m3 frēzkūdras un 30 000 m3 grieztās sūnu kūdras.

2009. gadā uzņēmums atklāj kūdras fasēšanas cehu, kur kūdra tiek sijāta pa frakcijām un presēta 6 m3 iepakojumā.

Saražotā frēzkūdra un grieztā sūnu kūdra tiek eksportēta uz ES dalībvalstīm, uz trešajām valstīm, kā arī piedāvāta Latvijas tirgum.

Uzņēmumā pastāvīgi tiek nodarbināti 20 cilvēku, bet sezonas laikā no aprīļa līdz oktobrim tiek nodarbināti 50 cilvēku.

SIA “Baloži & Ko” īpašnieki ir SIA Hawita baltic, SIA "CompaQpeat" un privātpersona Heinrich Martens.

Ozolu kūdras purvs.