Kūdras produkcija

SIA “Baloži & Ko” piedāvātā produkcija:

Frēzkūdra frakcija 0–10 mm

6 m3 Big Ball iepakojums

Vaļēja

Frēzkūdra frakcija 0–25 mm

6 m3 Big Ball iepakojums

Vaļēja

Frēzkūdra frakcija 0–40 mm

6 m3 Big Ball iepakojums

Vaļēja

Frēzkūdra frakcija 10–30 mm

6 m3 Big Ball iepakojums

Vaļēja

Grieztā sūnu kūdra

Vaļēja